Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I. István Általános Iskola Könyves Kálmán Tagintézménye Kálmáncsa

 

 

        Kálmáncsa község mintegy kilencszáz éves múltra tekinthet vissza. Időben 1100 körül  telepítette le (Könyves) Kálmán király a csehországi belharcok elől menekülő cseheket, akiktől nevét nyerte a középkori Kálmáncsa. 1550 körül a település egy ideig a törökök birtokába került. Az 1560 – 70-es évekig tartott az az időszak, amikor Kálmáncsehi mezőváros fénykorát élte, a kereskedelem, és reformáció városává lett. Itt állt az ország első református főiskolája, és akkori lakosságának száma elérte a 1500-2000 főt.

Jelenleg 680 lakosa van Kálmáncsának, és a legközelebbi várostól (Barcs) 20 km-re található. Természeti adottságaira jellemző az erdők, mezők megléte, a szép zöld, és gondozott környezet. Az itt élő családok nagy százaléka nehéz anyagi körülmények között él, sok a munkanélküli, és a cigánykisebbségi származású. Ezért az önkormányzat úgy döntött a 2004 év folyamán, hogy az óvodai tevékenységet a „cigánykisebbségi neveléssel” bővíti. A faluban alsó tagozatos összevont osztályok működnek. A felső tagozatos tanulók Homokszentgyörgyre járnak a Mikrotérségi Társulás iskolájába.   

         Kálmáncsa nem nagy kiterjedésű  település, a hozzá tartozó Lajosháza-pusztán élő gyermekek busszal    közelítik meg az óvodát. A falu középpontjában minden fontosabb intézményhez közel egy dombon helyezkedik el. Óvodánkat 1911-ben gróf Széchenyi István építtette, eredetileg orvosi rendelőnek és orvosi lakásnak. Óvodaként 1955-től működik, egy vegyes életkorú csoporttal.

Férőhelyek száma 25 fő.  Nagy gondot fordítunk az óvoda és a családok jó kapcsolatának kialakítására. Ennek összhangját a nyitottság és bizalom jellemzi. Pedagógiai munkánk során (hivatkozva az etnikai kisebbség Óvodai nevelésének irányelvére) igyekszünk megvalósítani, hogy a gyermekekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a kisebbség kultúrája iránt. Ápoljuk és fejlesztjük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat. A kisebbségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési-oktatási rendszerének része, amely a 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelettel kiadott óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait.   

Pedagógusainknak a törvényi előírásoknak megfelelően, főiskolai végzettsége van.   Dajkánk, aki egyben a takarítási, és fűtési teendőket is ellátja, dajkaképesítéssel rendelkezik. Az óvodában a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Feladataink közé tartozik, hogy megvalósítsuk a kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésének célkitűzéseit. Az óvodapedagógus tevékenységének és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazott munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.